Oxford PAE Art Exhibit, Sale and Award | Plein Air Easton