Easton Celebrates Plein Air Easton Kick-off Party & Gallery Walk | Plein Air Easton