2018 Plein Air Easton Rehearse Quick Draw Presentation 7/19/2018 | Plein Air Easton