2018 Plein Air Easton Rehearse Quick Draw Presentation 7/20/2018 | Plein Air Easton